Registrering av ny bruker på Teksttelefonen gjøres på teksttelefon.no.